الإنجيل المقدس لربنا يسوع المسيح المكتوب من أربع الإنجيليين المقدسين أعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا || Evangelium Sanctum Domini nostri Iesu Christi conscriptum a quatuor Evangelistis Sanctis idest, Matthaeo, Marco, Luca, et Iohanne

https://biblia-arabica.com/bibl/Q6XLVQJ8

Preferred Citation

Raimondi, Giovanni Battista, ed. الإنجيل المقدس لربنا يسوع المسيح المكتوب من أربع الإنجيليين المقدسين أعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا || Evangelium Sanctum Domini nostri Iesu Christi conscriptum a quatuor Evangelistis Sanctis idest, Matthaeo, Marco, Luca, et Iohanne. Rome: Typographia Medicea, 1590.

View at:

Abstract

The Arabic Gospels printed in 1590 mark the debut of the Typographia Medicea. They were edited by Giovanni Battista Raimondi and intended for distribution to the Eastern Churches. Sixty-seven woodblock prints of the Gospel scenes, by Antonio Tempesta, appear in both versions.

Full Citation Information

Publication

Title: الإنجيل المقدس لربنا يسوع المسيح المكتوب من أربع الإنجيليين المقدسين أعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا || Evangelium Sanctum Domini nostri Iesu Christi conscriptum a quatuor Evangelistis Sanctis idest, Matthaeo, Marco, Luca, et Iohanne

Editor: Giovanni Battista Raimondi

Contributor: Antonio Tempesta

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/Q6XLVQJ8  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

TextLang:

Place of Publication: Rome

Publisher: Typographia Medicea

Date of Publication: 1590

 Zotero

Subject Headings

John  Luke  Mark  Matthew  New Testament  Christian  Gospels  Historic Printings  Historic Printings: Raimundi (1591) 

Cited Manuscripts

Rome, Biblioteca Nazionale Centrale, Or. 84 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • Nathan P. Gibson, entry contributor, “الإنجيل المقدس لربنا يسوع المسيح المكتوب من أربع الإنجيليين المقدسين أعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا || Evangelium Sanctum Domini nostri Iesu Christi conscriptum a quatuor Evangelistis Sanctis idest, Matthaeo, Marco, Luca, et Iohanne”
  • rvollandt, entry contributor, “الإنجيل المقدس لربنا يسوع المسيح المكتوب من أربع الإنجيليين المقدسين أعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا || Evangelium Sanctum Domini nostri Iesu Christi conscriptum a quatuor Evangelistis Sanctis idest, Matthaeo, Marco, Luca, et Iohanne”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by Nathan P. Gibson
  • Record edited in Zotero by rvollandt

Citation Styles