ישועה בן יהודה: לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי״א || Yeshuah ben Yehudah: A Characterization of a Karaite Scholar of Jerusalem in the Eleventh Century

https://biblia-arabica.com/bibl/QVHN9AUE

Preferred Citation

Ben-Shammai, Haggai. “ישועה בן יהודה: לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי״א || Yeshuah ben Yehudah: A Characterization of a Karaite Scholar of Jerusalem in the Eleventh Century.” Pe‘amim: Studies in Oriental Jewry || פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח 32 (1987): 3–20.

View at:

Abstract

Includes (inter alia) a survey of the content and characteristics of Yeshuʿah’s “shorter” commentary on the Pentateuch, which includes (contra his “longer” commentary) a Judaeo-Arabic translation of the biblical text. MS: St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3204 is mistakenly cited in the bibliographical references (p. 20) as 3024.

Full Citation Information

Article

Title: ישועה בן יהודה: לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי״א || Yeshuah ben Yehudah: A Characterization of a Karaite Scholar of Jerusalem in the Eleventh Century

Author: Haggai Ben-Shammai

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/QVHN9AUE  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

Publication

Title: Pe‘amim: Studies in Oriental Jewry || פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח

TextLang:

Date of Publication: 1987 || תשמ"ז

Pages: 3-20

Volume: 32

 Zotero

Subject Headings

Old Testament  Jewish  Qaraite  Pentateuch  Hebrew  Yeshuʿah ben Yehudah 

Cited Manuscripts

London, British Library, Or. 2398  London, British Library, Or. 2496  London, British Library, Or. 2497  London, British Library, Or. 2544  London, British Library, Or. 2545  London, British Library, Or. 2546  London, British Library, Or. 2559  London, British Library, Or. 2560  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3204 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • SophiaK, entry contributor, “ישועה בן יהודה: לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי״א || Yeshuah ben Yehudah: A Characterization of a Karaite Scholar of Jerusalem in the Eleventh Century”
  • rvollandt, entry contributor, “ישועה בן יהודה: לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי״א || Yeshuah ben Yehudah: A Characterization of a Karaite Scholar of Jerusalem in the Eleventh Century”
  • Michael Wechsler, entry contributor, “ישועה בן יהודה: לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי״א || Yeshuah ben Yehudah: A Characterization of a Karaite Scholar of Jerusalem in the Eleventh Century”
  • Ronny Vollandt, entry contributor, “ישועה בן יהודה: לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי״א || Yeshuah ben Yehudah: A Characterization of a Karaite Scholar of Jerusalem in the Eleventh Century”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by SophiaK
  • Record edited in Zotero by rvollandt
  • Primary editing by Michael Wechsler
  • Primary editing by Ronny Vollandt

Citation Styles